Thực hiện Công văn số 1544/SGDĐT-QLT ngày 27/4/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019, đối với việc tuyển sinh vào lớp 6 theo ...