Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học;Căn cứ Công văn số 1352/SGD&ĐT- QLT ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp ...